Testowanie oczami specjalistów od utrzymania

IMG_7811-remakeITIL – najpopularniejszy standard zarządzania IT opiera się na dwóch fundamentach – modelu usługowym i podejściu procesowym. Dostarcza kompletną wizję cyklu życia usługi IT, uwzględniając działania z obszaru testowania. Jest to podejście zarządcze, bez sugerowania konkretnych metod czy technik. W prezentacji zostanie omówione testowanie w realiach organizacji procesowej.
W ostatnich latach posadami ITIL-owego świata mocno wstrząsnęła popularyzacja Agile, który niósł za sobą inne podejście do zarządzania. W efekcie ukształtowało się kilka koncepcji, z których wartą zaprezentowania jest DevOps. Kładzie ona nacisk na komunikację, współpracę i integrację profesjonalistów z zakresu operacji IT, specjalistów ds. rozwoju oprogramowania i, o czym niektórzy zapominają, specjalistów od testowania. I o tym podejściu będzie mowa w drugiej części prezentacji.

Profil prelegenta

Tagged under:
TwitterFacebookLinkedInGoogle+