QA w świetle wymagań bezpieczeństwa

Kamil_Pszczółkowski (1)-remakeTestowanie w cyklu projektowania i rozwoju oprogramowania jest znane od wielu lat, jednakże nie zawsze przykłada się ono na zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Konsekwencje mogą być dotkliwe – od nieujawnionych poważnych podatności, braku spełnienia wymagań prawnych, aż po skutki finansowe – kosztów modyfikacji mechanizmów np. uwierzytelniania i autoryzacji. Przeprowadzone badania OWASP pokazują, że w cyklu rozwoju oprogramowania (SDLC) testy bezpieczeństwa są coraz częściej uwzględnianie, jednakże polscy przedsiębiorcy kładą nacisk na inne aspekty niż przedsiębiorcy zagraniczni.
Tagged under:
TwitterFacebookLinkedInGoogle+