Archiwum Tagów: @KamilPszczółkowski

QA w świetle wymagań bezpieczeństwa

Testowanie w cyklu projektowania i rozwoju oprogramowania jest znane od wielu lat, jednakże nie zawsze przykłada się ono na zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Konsekwencje mogą być dotkliwe – od nieujawnionych poważnych podatności, braku spełnienia wymagań prawnych, aż po skutki finansowe – kosztów modyfikacji mechanizmów np. uwierzytelniania i autoryzacji. Przeprowadzone badania OWASP pokazują, że w cyklu…

Czytaj więcej

Kamil Pszczółkowski

Kamil posiada ponad 10-letnie doświadczenie w projektowaniu, wdrażaniu i audytowaniu systemów: Zarządzania bezpieczeństwem informacji (zgodnych ISO 27001) Zarządzania danymi osobowymi (zgodnych z UODO i RODO) Zarządzania ryzykiem (zgodnych z ISO 27005 i ISO 31000) Zarządzania ciągłością działania (zgodnych z ISO 22301 oraz Ustawa o zarządzaniu kryzysowym) Zarządzania usługami IT (zgodnych z ISO 20000 i ITILv3)…

Czytaj więcej
TwitterFacebookLinkedInGoogle+