Prawne aspekty umów dla projektów realizowanych w modelu Agile

Marcin Gabryszak-remakeSporządzenie dobrej umowy do projektu realizowanego w oparciu o Agile może stanowić wyzwanie, tym bardziej, że jednym z głównych elementów manifestu jest wskazanie prymatu współpracy z klientem nad formalną umową, czy działające oprogramowanie ponad szczegółową dokumentację. Nadto, właściwie na początku drogi nie znamy końcowego efektu założonego projektu, jego wartości, czy parametrów.

Jednakże dobrze opisana procedura działania pozwoli nam nie tylko określić ramy czasowe realizowanego projektu, ale również oszacować jego koszty. Określenie ról projektowych oraz sporządzenie exit planu, czy zaprojektowanie odpowiednich kar umownych z uwzględnieniem charakterystyki projektu to połowa drogi do sukcesu.

Podczas prelekcji wspólnie zastanowimy się nad tym co powinna zawierać dobra umowa z uwzględnieniem specyfiki modelu Agile, a czego należy i warto unikać.

Profil prelegenta

Tagged under:
TwitterFacebookLinkedInGoogle+