Marcin Gabryszak

Marcin Gabryszak-remakePrawnik w kancelarii Pałucki Trusiński Prawo i Podatki sp.j. Aplikant adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Ukończył z wyróżnieniem kierunek prawo na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Słuchacz podyplomowych studiów prawa nowoczesnych technologii przy Akademii Leona Koźmińskiego.

Doradza podmiotom z branży kreatywnej oraz IT. Prelegent na wielu konferencjach branżowych organizowanych m.in. przez Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów, gigacon, successpoint, czy meetingplanner.pl.

Autor szeregu artykułów dla czasopism branżowych m.in. observer, meetingplanner.pl, proto.pl, SOIT, a także innych, m.in. gazeta prawna.

Posiada praktyczne doświadczenie związane z bezpieczeństwem przetwarzania danych osobowych, umowami IT i własnością intelektualną.

Prawne aspekty umów dla projektów realizowanych w modelu AgileplTestWarez 2016
Sporządzenie dobrej umowy do projektu realizowanego w oparciu o Agile może stanowić wyzwanie, tym bardziej, że jednym z głównych elementów manifestu jest wskazanie prymatu współpracy z klientem nad formalną umową, czy działające oprogramowanie ponad szczegółową dokumentację. Nadto, właściwie na początku drogi nie znamy końcowego efektu założonego projektu, jego wartości, czy parametrów. Jednakże dobrze opisana procedura…więcej
Tagged under:
TwitterFacebookLinkedInGoogle+