Zbigniew Moćkun

fot-remake

Zbigniew Mockun, Head of Quality Assurance at Cognifide.

He has 11 years of experience in software quality areas. Zbyszek has experience with both large corporations (like e.g. Motorola) and specialized companies. During this time, he has participated in various projects, testing solutions in different branches, such as telecommunications, finance or medicine.

He has 11 years of experience in software quality areas. Zbyszek has experience with both large corporations (like e.g. Motorola) and specialized companies. During this time, he has participated in various projects, testing solutions in different branches, such as telecommunications, finance or medicine.

For the last eight years, he has been managing the testing and quality processes using agile methodologies (SCRUM and Kanban). For the last five years, he has been managing QA practice in the British-Polish company, Cognifide, dedicated to the production of technologically advanced web applications, built on the basis of CMS. He took part in Cognifide transformation from startup to mature organization that now helps other companies in digital transformation processes.

The main areas of Zbyszek’s interests include automation and agile methodologies. He is a co-founder of Poznan Testing and Quality Group, author of articles about automation in the „Testing Experience” and the speaker of many conferences for testing and quality.

PL:
Obecnie pracuje na stanowisku Head of QA Practice w firmie Cognifide. Pracował w dużych międzynarodowych korporacjach (Motorola), średnich (WeDo Technology) jak i mniejszych firmach (Cognifide). Brał udział w projektach różnej wielkości dla różnych dziedzin (telekomunikacja, finanse, medycyna). Testowaniem oprogramowania zajmuje się już ponad 11 lat, od 8 lat testuje/zarządza procesem testowym używając metodyk zwinnych (głównie SCRUM oraz Kanban). Właśnie automatyzacja i metodyki zwinne są głównymi obszarami jego zainteresowań. Współtwórca PTaQ (Poznań Testing and Quality Group), autor artykułów między innymi do “Testing Experience”, a od czasu do czasu prelegent.

Business aspects of QA in fixed price projectsplTestWarez 2016
Zbigniew Mockun, Head of Quality Assurance at Cognifide. He has 11 years of experience in software quality areas. Zbyszek has experience with both large corporations (like e.g. Motorola) and specialized companies. During this time, he has participated in various projects, testing solutions in different branches, such as telecommunications, finance or medicine. He has 11 years…więcej

Tagged under:
TwitterFacebookLinkedInGoogle+