Wdrożenia automatyzacji do projektu IT – case studies

Kasjan Kotynia-remakeWiele projektów boryka się z problemem efektywnej automatyzacji testów. Razem z coraz nowszymi narzędziami, otrzymujemy coraz to większe możliwości automatyzacji procesów zapewniania jakości w naszych projektach. Pomimo tego, bardzo często napotykamy problemy, których sednem rozwiązania nie jest dobór technologii, a samo podejście.

Robert Nyga-remakePodczas naszych warsztatów przedyskutujemy kilka przykładów wdrożeń testów automatycznych w rzeczywistych projektach. Kładziemy nacisk nie tylko na aspekty techniczne proponowanych rozwiązań, ale także na kontekst biznesowy i motywacje poszczególnych uczestników projektu. Przedyskutujemy projekty, w których uczestniczyliśmy. Case studies będą dotyczyć popularnych problemów, między innymi :

  • pracy z projektem odziedziczonym,
  • wykorzystania BDD,
  • zasadności piramidy testów
  • itp.

Omawiane przypadki będą poparte prezentacją kluczowych elementów rozwiązania zastosowanego w praktyce wraz z jego efektami. Nie skupiamy się na konkretnej technologii, a jedynie na dobrych praktykach, wzorcach i rzeczywiście podjętych decyzjach.

Profil prelegenta: Kasjan Kotynia

Profil prelegenta: Robert Nyga

Tagged under:
TwitterFacebookLinkedInGoogle+