Usability na co dzień. Jak przeprowadzić szybkie i skuteczne testy użyteczności?

Aleksandra Sasin-remake Aleksandra Pirek-remake

Testy z użytkownikami są podstawową i najważniejszą techniką badania i ulepszania użyteczności produktów a ich celem jest sprawdzenie, czy strona jest intuicyjnai zrozumiała dla użytkownika.

Obserwując jak użytkownik strony/aplikacji wykonuje zdefiniowane zadania na badanym systemie, możemy szybko i łatwo zweryfikować , w jaki sposób porusza się po stronie oraz które elementy są dla niego problematyczne.

Testować można zarówno gotową stronę, jak i jej pierwsze projekty np. w formie mockupów.

Im wcześniej przeprowadzane są testy, tym szybciej zostaną wykryte obszary problematyczne dla użytkowników co oznacza łatwiejsze i tańsze wdrożenie zmian oraz porawienia wykrytych błędów.
Na naszym spotkaniu chciałybyśmy zachęcić wszystkich do przeprowadzanie Testów użyteczności. Spotkanie będzie poprzedzone krótkim teoretycznym wstępem , na którym poruszymy tematykę:

Różnic pomiędzy pojęciami Testy użyteczności a UX.
Statystki mówiące o skuteczności testów użyteczności.
W jaki sposób określić Persony?
I w jaki sposób niskim kosztem rozpocząć przygodę z Testami Użyteczności.
Główną częscią spotkania będzie dyskusja z użytkownikami jak w ich w firmach takie testy są przeprowadzane, czy istnieją specjaliści UX, ile kosztują testy i ich rezultaty.

 

Tagged under:
TwitterFacebookLinkedInGoogle+