Testing hardware

pnogaProwadzący opowie o testowaniu hardware od projektowania układów, przez testy BIOS i sterowników do biznesowego wykorzystania przez zewnętrzne moduły i aplikacje. Główny nacisk prezentacji będzie położony na: – specyfika testów hardware – jak projektować i o czym należy pamiętać podczas tworzenia testów – tworzenie fizycznego środowiska testowego – budowa symulatorów, praca ze wczesnymi wersjami sprzętu i typowe wyzwania jakie stoją przy stworzeniu dobrego laboratorium testów – automatyzacja procesu testowego zarówno od strony kodu jak i sprzętu – mierzenie performance sprzętu (na przykładzie performance transferów sieciowych) – wyzwania i błędy, których nie spotyka się przy innych rodzajów testów Prezentacja będzie casestudy problemów i rozwiązań jakie autor napotykał w swojej pracy zawodowej.
Na potrzeby prezentacji stworzony zostanie ‚wirtualny startup’ tworzący nowy sprzęt związany z najnowszymi technologiami nagrywania i encodowania obrazów 4k oraz szybkich transferów sieciowych. Będzie on tworzył autonomiczną jednostkę podobną do popularnych dziś „Rasberry PI” czy innych mini komputerów. Prowadzący wystąpi w roli lidera zespołu, na którego spłynęła odpowiedzialność kompleksowego przetestowania urządzenia począwszy od jego konstrukcji, przez bios i inne oprogramowanie do zmierzenia performance i możliwości technicznych nowego urządzenia.
Opowie o specyficznym podejściu jakie należy mieć przy testowaniu nowego sprzętu oraz o nietypowych błędach i wyzwaniach jakie stoją przed zespołem validującym jakość hardware.
Główne tezy prezentacji:
– hardware jest dodatkową zmienną do uwzględnienia przy projektowaniu testów i wymaga tak samo dokładnych testów jak software
– testowanie hardware ma swoją unikalną specyfikę i podobnie jak testowanie aplikacji mobilnych czy webowych wymaga specjalistycznej wiedzy
– przy testowaniu należy nie tylko mieć rozbudowaną skrzynkę narzędziową ale również doskonale znać możliwości i ograniczenia każdego narzędzia
– zawsze należy znać kontekst i big picture. Testowanie tylko drobnego fragmentu bez zrozumienia jego zależności i zastosowania jest stratą zasobów i nie gwarantuje jakości.


Tagged under:
TwitterFacebookLinkedInGoogle+