Wprowadzenie do Protractor’a – end to end testing for AngularJS

120x120_dominika

Protractor to JavaScriptowe narzędzie do automatyzacji aplikacji webowych oparte o Selenium Webdriver. Połączone z frameworkiem Cucumber doskonale sprawdza się przy automatyzacji testów użytkownika i end-to-end.

W czasie warsztatu zapoznamy się z przykładową konfiguracją narzędzia. Poznamy elementy specyficzne dla Protractora (np. waitForAngular, lokatory: repeater, model, binding), ale również te związane z zastosowaniem JavaScriptu (np. callback, promise i promise hell). Wyjaśnimy różnice w testowaniu aplikcji angularowej i nieangularowej przy wykorzystaniu Protractora. Zdobytą wiedzę zastosujemy w praktyce pisząc testy dla przygotowanej aplikacji angularowej.

Plan warsztatu:

 • Node.js – npm
 • Moduły do testów automatycznych
 • Plik konfiguracyjny Cucumberjs – Protractor
 • Grunt Task
 • Struktura testów automatycznych
 • Synchronizacja i asynchroniczność
 • Test start – uruchomienie aplikacji
 • Elementy na Page – lokatory
 • Podstawowe operacje na elementach
 • Warunki ExpectedConditions
 • Operacje na elementach i warunki
 • Obietnice (Promise)
 • Struktura testów automatycznych
 • Asercje
 • Asercje i asynchorniczność
 • Selector element.all i funkcje map() i get()

Warunki wstępne: Zainstalowane:

i zainstalowane zależności z package.json oraz PHP Storm Community Edition.

Profil prelegenta

Tagged under:
TwitterFacebookLinkedInGoogle+