Podnoszenie efektywności działania poprzez ciągłe doskonalenie procesów biznesowych

Dariusz Brzosko-remakeWykład ma na celu zapoznanie słuchaczy zpodstawowymi zagadnieniami dotyczącymi zarządzania procesami biznesowymi. Omówiona zostanie główna koncepcja zarządzania procesowego oraz główne kroki mające na celu wdrożenie zarządzenia procesami biznesowymi w organizacji.

Ciągłe doskonalenie procesów biznesowych przedstawione zostanie w oparciu o metodologie Lean Six Sigma. Omówione zostaną podstawowe narzędzia, które zgodnie z najlepszymi praktykami wykorzystywane są do optymalizacji procesów biznesowych i tym samym zwiększania efektywności działania firmy.

Prowadzący wykład będzie poruszał kwestie teoretyczne, jak również czysto praktyczne związane z realizacją codziennej pracy w obszarze zarządzania procesami biznesowymi. Omówione zostaną główne korzyści wynikające z wdrożenia zarządzania procesowego w organizacji.

Tagged under:
TwitterFacebookLinkedInGoogle+