JMeter – narzędzie testera

abalaApache JMeter™ to otwarte oprogramowanie, napisane w Javie i dedykowane do wykonywania testów obciążeniowych, wydajnościowych oraz funkcjonalnych. Oryginalnie było projektowane i rozwijane przez Stefano Mazzocchi z Apache Software Foundation, który napisał go do testowania wydajności Apache JServ (projektu, który został zastąpiony przez Apache Tomcat). Następnie JMeter został przeprojektowany i wyposażony w GUI celem rozszerzenia jego zastosowań do testów funkcjonalnych. W listopadzie 2011 roku JMeter stał się projektem Apache najwyższego poziomu (ang. top level), co oznacza, że zyskał społeczność odpowiedzialną za jego rozwój (ang. Project Management Commitee) oraz dedykowany serwis.

Apache JMeter jest używany do testowania wydajności statycznych oraz dynamicznych zasobów takich jak pliki, dynamiczne języki programowania serwisów internetowych, np. PHP, Java, ASP.NET, itp., obiekty Java, bazy danych i kwerendy, serwery FTP, itp. Z powodzeniem jest wykorzystywany do symulowania wzmożonego ruchu na serwerze, grupie serwerów, w sieci lub na „hartowanym” obiekcie. Służy również do analizowania całkowitej wydajności pod obciążeniem różnego typu, np. do graficznej analizy całkowitej wydajności lub do testowania zachowania się serwera / skryptu / obiektu przy wzmożonym i zrównoleglonym obciążeniu.

Do zalet JMetera zaliczyć można:
1. Automatyzację.
2. Wieloplatformowość.
3. Wielowątkowość.
4. Uniwersalność.
5. Wysokopoziomowość.
6. Wsparcie, tj. dokumentacja i rozwój.
7. Modyfikowalność.
8. Darmowość.

Linkografia
[1]. http://jmeter.apache.org/index.htmlPrezentacje + demo do pobrania.

Tagged under:
TwitterFacebookLinkedInGoogle+