Efektywne zarządzanie testowaniem i jakością w programie\projekcie w oparciu o ryzyka.

agorskiJakimi ryzykami warto zarządzać tak, aby testowanie było jak najbardziej skuteczne, efektywne i pozwalało na zakończenie programu\projektu w wyznaczonym terminie, budżecie i z określoną jakością ?
Bazując na naszym doświadczeniu – podczas podejmowania decyzji związanych z zarządzaniem testowaniem warto wziąć pod uwagę trzy następujące ryzyka:
– możliwość znalezienia defektów w późnych fazach realizacji programu/projektu;
– możliwość dostarczenia oprogramowania z niedziałającą funkcjonalnością opisaną przez wymagania\specyfikację;
– możliwość znalezienia defektów związanych ze sprzętem innymi systemami lub wynikających ze specyficznej perspektywy;
(źródła oraz następstwa ryzyk zostaną pokazane na prezentacji).
Podczas prezentacji zostaną pokazane metody oceny prawdopodobieństwa oraz wpływu każdego ryzyka a także możliwe reakcje które można podjąć aby odpowiednio zarządzić ryzykiem.
Przykładowo, dla pierwszego ryzyka została wykorzystana metoda Monte Carlo (bazująca na estymatach, gęstości defektów oraz złożoności zadań) do symulacji krzywej wprowadzania defektów, która umożliwia monitorowanie postępu wykrywania usterek. Dodatkowo, zostanie pokazana analiza Weibulla, która bazując na wcześniejszych wynikach, pokazuje projekcję znajdowania defektów.


Tagged under:
TwitterFacebookLinkedInGoogle+