Andrzej Woroszyło

FOTO - Andrzej Woroszyło-remakeMenedżer (studia Executive MBA) z dużym doświadczeniem dotykającym wszystkich aspektów zarządzania zespołem – zarówno małym, o płaskiej strukturze, jak też dużym, o strukturze bardziej złożonej – w ramach organizacji, jak też w ramach projektów. Zarządzanie zmianą. Branże: IT, telekomunikacja, finanse.

Zarządzanie projektami (PRINCE2 Practitioner, Master’s Certificate in Project Management – PMI) – wszelkie aspekty od inicjacji, poprzez planowanie, koordynowanie, realizację, odpowiedzialność za portfel projektów, również prowadzenie szkoleń w tym temacie, podejście projakościowe.

Analityk dotykający różnych obszarów organizacyjnych, procesowych, jakościowych, usługowych (ITILv3), biznesowych.

Aktualnie Dyrektor Wydziału Wytwarzania Oprogramowania w firmie APATOR Rector.

Mission Impossible czy jak efektywnie ulepszyć organizacjęplTestWarez 2016
Po co zmieniać? Jak zmieniać? Na czym bazować, standardy, czy własna droga? Jak realnie wpływa uporządkowanie procesów zarządczo-wytwórczych na bieżącą realizację projektów? Czy usystematyzowanie metodyczne faktycznie wpływa na poprawienie bieżącej efektywności projektowej i produkcyjnej? Jak uchronić organizację podczas zmian przed odejściem kluczowych pracowników? Kontynuacja dotychczasowego działania a wdrażane zmiany – jak znaleźć złoty środek? Profil…więcej

Tagged under:
TwitterFacebookLinkedInGoogle+