Odnaleźć się w nanokosmosie

ddecPewnego dnia przychodzi do Ciebie szef i mówi, że od dzisiaj przestajesz testować aplikacje webowe i będziesz testował oprogramowanie wbudowane. Oczywiście nie byłoby w tym nic dramatycznego gdyby nie okazało się, że to oprogramowanie wbudowane w nanosatelity. Z pewnością w głowie testera pojawiają się pytania jak bardzo zapewnianie jakości w takim środowisku może się różnić od aplikacji czy systemów „naziemnych”.

Wprowadzę Cię w domenę kosmiczną na przykładzie oprogramowania pisanego na satelity, a konkretnie na czujnik słońca, który poleci na jednej z nich.

Zagadnienia, które się pojawią:
– wprowadzenie w działanie nanosatelitów
– podstawy systemów wbudowanych działających w przestrzeni kosmicznej
– środowisko kosmiczne i jego wpływ na oprogramowanie
– różnice w testowaniu satelity od testowania standardowych aplikacji oraz od testowania przemysłowego oprogramowania wbudowanego
– jak testować, co testować, narzędzia, typy testów, standardy
– jak wygląda piramida testów automatycznych
– ograniczenia w testowaniu
– kompetencje testera satelitów/systemów wbudowanych
– wyniki pracy oraz osobista retrospektywa


Tagged under:
TwitterFacebookLinkedInGoogle+