Zarządzanie zespołem i/lub projektem

Wiadomo, że zarządzanie w projekcie nie jest prostym tematem. Trzeba poruszać się w ramach jakieś metodyki, czasem łączyć różne. Ponadto co poza tym trzeba również zadać o swój zespół o ich rozwój i motywację. O wszystkim tym i innych jak np. umiejętności miękkie czy rozwój kompetencji będzie na tracku pt. zarządzanie zespołem i projektem.

TwitterFacebookLinkedInGoogle+