Wykorzystanie sztucznej inteligencji w przewidywaniu obszarów błędogennych

foto-remakeCzas nie jest z gumy a ludzi do pracy zawsze brakuje. Czyż nie dobrze byłoby znać najbardziej błędogenne elementy aplikacji zanim zaczną sprawiać kłopoty? Moglibyśmy lepiej zaplanować zadania związane z zapewnieniem jakości w naszym projekcie. Rozwiązaniem może być wykorzystanie mechanizmów sztucznej inteligencji – wykorzystując dane historyczne, możemy nauczyć je wskazywać potencjalnie kłopotliwe części nowo powstałej aplikacji.

Podczas warsztatów nauczymy się wspólnie wykorzystywać do tego celu platformę KNIME. Wykorzystując dane przygotowane przez użytkowników lub pobrane z projektów open source, przeprowadzimy proces uczenia maszynowego a następnie predykcję obszarów błędogennych w nowej próbce danych. Na koniec sprawdzimy efektywność predykcji i spróbujemy ulepszyć ów proces.

UWAGA uczestnicy warsztatu: organizatorzy proszą o przygotowanie się do zajęć, żeby nie tracić czasu przeznaczonego na warsztat. W tym celu została przygotowana następująca strona: http://warsztat.hryszko.net/ .

Profil prelegenta

Tagged under:
TwitterFacebookLinkedInGoogle+