Wojciech Sańko

wojciech-sankoWojciech Sańko – animator, badacz i ewaluator projektów społecznych. Jako koordynator programu Koduj dla Polski w Fundacji ePaństwo, balansuje między „tech” a „civic”. Animator współpracy interdyscyplinarnej przy stosowaniu rozwiązań technologicznych odpowiadających na potrzeby społeczne. Współpracował z organizacjami z całej Polski m.in: mysurveylab.com, ZETO, Miasto Poznań, Fundacja Malta, ONZ UNDP czy Fundacja IBRAS. Prywatnie fan literatury i kina sci-fi.

Tagged under:
TwitterFacebookLinkedInGoogle+