Top 10 trendów QA i Testowania Oprogramowania 2015

Przed Nami ostatni kwartał 2015 roku, to dobry czas aby podsumować ten okres, ale również zadbać o plany na przyszłość. Jak w tym czasie zmienił się świat QA i Testów Oprogramowania?  Jakie trendy rozwoju osobistego i Organizacji możemy wyznaczyć?

Porozmawiamy o kluczowych obszarach zapewnienia jakości i testowania oprogramowania, które dominowały w 2015 roku i będą miały wpływ na kolejne lata. Nowe technologie i kierunki rozwoju będziemy konfrontować z klasycznym podejściem.

Do wspólnej dyskusji przygotowałam 10 najważniejszych trendów, opierając się na raporcie „World Quality Report” autorstwa Capgemini, HP oraz Sogeti, wielu publikacjach, własnych doświadczeniach oraz nieocenionych rozmowach z doświadczonymi specjalistami obszaru QA i Testowania Oprogramowania.

Zapraszam do wspólnej dyskusji, wymiany doświadczeń i poglądów. To niepowtarzalna okazja do posłuchania i porozmawiania o rzeczywistych problemach i pomysłach w Organizacjach w których pracujemy i kierunkach naszego osobistego rozwoju.

 1. Świadomość i potrzeba QA oraz Testów Oprogramowania
  Programy transformacji (zwłaszcza w branżach: bankowość, ubezpieczenia oraz energetyka), wszechobecne social media, urządzenia i aplikacje mobilne, Internet, chmura, a także analiza statystyczna, metryki, dominowały i nadal mają ogromny wpływ na zapewnienie jakości oprogramowania. Coraz więcej Organizacji uświadamia sobie jak mocny i pozytywny wpływ na wyniki działalności i budowanie marki firmy, ma poprawa jakości usług i produktów IT. Efektem  jest przekształcanie budżetów i inwestowanie w zapewnienie jakości w całym cyklu tworzenia oprogramowania, testowanie oprogramowania, czy też zatrudnianie specjalistów branży QA, tworzenie niezależnych zespołów testowych, itp.
 2. Budżet QA i Testów Oprogramowania
  Z jednej strony barykady ustawiają się menedżerowie, przeciwnicy puchnących kosztów testów oprogramowania, twierdząc iż nie wprowadzają realnej, namacalnej wartości dodanej do projektu. Starają się je minimalizować, uzasadniając że testy potrafią się ciągnąć w nieskończoność, pogarszają relacje z Klientem obnażając spektakularne defekty, są przeszacowane i generalnie więcej z nimi kłopotów niż pożytku. Z drugiej strony są menedżerowie, którzy przenoszą odpowiedzialność za jakość na wszystkie jednostki projektu IT, zmniejszając budżet testów oprogramowania, jednocześnie zwiększają budżet zapewnienia jakości oprogramowania w prowadzonym projekcie IT.
 3. Testing Center of Excellence
  W Polsce tylko kilka, dużych, międzynarodowych firm utrzymuje sprawne Testing Center of Excellence (TCoE). To wschodzący trend służący konsolidacji praktycznego testowania oprogramowania pod parasolem centrum doskonalenia procesów, zintegrowania procesu testów z innymi procesami projektowymi i biznesowymi.
  TCoE są integralną częścią Organizacji. Mogą występować w różnych postaciach uzależnionych od pola działania i odpowiedzialności. Mogą pełnić funkcje doradcze oraz wsparcia dla zespołów QA i Testów, a równie dobrze mogą to być prężnie działające centra odpowiadające za jakość produktów i usług od początku do końca ich wytworzenia.
 4. Niezależne Testowanie Oprogramowania
  Do tej pory outsourcing był znaczącym trendem w rozwoju QA i Testów Oprogramowania. Organizacje z chęcią korzystały z dobrodziejstw niezależnych firm konsultingowych oferujących testy oprogramowani, z różnych względów:

  1. podział odpowiedzialności pomiędzy Dostawcą usług a Zamawiającym
  2. brak kompetencji
  3. zmniejszenie kosztów projektu
  4. minimalizacja ryzyka, i inne

  Aktualnie Organizacje odchodzą od tego rozwiązania i skupiają się na tworzeniu własnych, kompetentnych, niezależnych zespołów testowych. Jednakże trudno jest określić skuteczność poszczególnych sposobów testowania oprogramowania wobec ich niezależności.

 5. Tworzenie oprogramowania według modelu Agile i Testowanie Oprogramowania
  Zintegrowanie testów oprogramowania z tworzeniem oprogramowania metodami zwinnymi, jest trochę jak praca nad rakietą kosmiczną. Organizacje wprawdzie podążają za tym trendem wprowadzając modele inkrementacyjne i tworząc zwinne zespoły projektowe, tym samym licząc na szybsze, elastyczne i dopasowane do potrzeb Klienta produkty i usługi. Jednak wiele z nich przyznaje, że brakuje zwinnych metod obejmujących testowanie oprogramowania. Dyskusyjna nadal pozostaje rola Testera Oprogramowania w zespołach zwinnych, czy powinna być odrębna jak w klasycznych podejściach tworzenia oprogramowania z namiastką umiejętności programisty,  czy też wydzielanie takiej roli nie powinno mieć miejsca.
 6. Testy Mobilne
  W 2012 roku odnotowano 12 000 000 000 urządzeń mobilnych na Świecie. Ta liczba rośnie rok rocznie w zaskakującym tempie. Organizacje wprowadzając oprogramowanie na rynek nie mogą zapominać o aplikacjach mobilnych. Ponadto użytkownicy tych urządzeń są coraz bardziej wymagający, dlatego też aplikacja wprowadzana na rynek musi spełniać ich oczekiwania. Według raportu World Quality Report ponad 55% Organizacji przeprowadza testy aplikacji mobilnych, pytanie co z tymi którzy w nie ,nie inwestują. Powody można by mnożyć, między innymi:

  1. brak urządzeń mobilnych o szerokim wachlarzu systemów operacyjnych, wersji przeglądarek, itp.;
  2. brak kompetencji do przeprowadzenia testów mobilnych;
  3. brak środowisk testowych;

  Sytuacja na rynku testów mobilnych daje wiele do życzenia. Dane jednak pokazują, że wiele firm podąża w tym kierunku inwestując w specjalistów, szukając adekwatnych rozwiązań zapewnienia jakości oprogramowania mobilnego, korzystając z mobile cloud devices, crowd testing, emulatorów, symulatorów, itp.

 7. Cloud, SaaS oraz Big Data
  Badania przeprowadzone w  największych Organizacjach na świecie wykazały, że w 2014 roku testowanie oprogramowania w chmurze obejmowało 28 % całości. Ponadto, szacuje się że ten udział zwiększy się nawet do 49% w 2017 roku. Wprawdzie testowanie oprogramowania w chmurze jest uciążliwe i stawia wiele wyzwań. Jednakże, pozwala zaoszczędzić koszty dostępu do sprzętu, oprogramowania w różnych konfiguracjach, narzędzi, a także ułatwia budowanie i zarządzanie środowiskiem testowym.
 8. Specjalizacje QA
  Porozmawiamy o ścieżkach rozwoju Testera Oprogramowania i innych specjalizacji z obszaru zapewnienia jakości oprogramowania. Ostatnie lata pokazują, że Tester to już nie jest student, którego wystarczy nauczyć „klikać”. Podzielimy się wspólnymi odczuciami i doświadczeniami, w którym kierunku warto rozwijać swoje umiejętności, w jaki sposób poszerzać wiedzę, spróbujemy przewidzieć kim będzie specjalista QA za kilka lat i jaka czeka nas przyszłość.
 9. Testy bezpieczeństwa i Testy użyteczności
  Testy bezpieczeństwa nadal traktowane po macoszemu, zwykle zlecane firmom zewnętrznym, wykonywane przewaznie na końcu procesu testowego, z konieczności, niekiedy ogólnikowo z braku czasu i budżetu. Czy są nadal czarną magią i wymagają specjalistycznej wiedzy i umiejętności? Dlaczego zespoły testowe omijają je szerokim łukiem? Porozmawiamy jak często się je przeprowadza, w jakich sytuacjach i w czym sprawiają problemy i jak ważny mają wymiar dla Klienta, Użytkownika, dla marki produktu.
 10. Innowacje w narzędziach wspierających Testy Oprogramowania
  W dzisiejszej dobie QA i testowanie oprogramowania nie ma biznesowego sensu bez wsparcia narzędzi. Możemy korzystać z szerokiego wachlarza aplikacji wspierających cały proces testów oprogramowania, od zarządzana, projektowania testów, monitorowania, po narzędzia wykonujące testy wydajnościowe, obciążeniowe, czy raportujące. Niestety wielu z nas korzysta nadal z pakietu biurowego, raportuje defekty ręcznie, uzupełnia setki formularzy manualnie, nie monitoruje procesu testowego.  Porozmawiamy o:

  1. narzędziach, które wspierają każde zadanie Testera w całym cyklu życia oprogramowania,
  2. o tym czy kombajny do zarzadzania procesem testowym są wystarczające,
  3. czy nakład pracy włożony w przygotowanie, konfigurację i utrzymanie narzędzi się zwraca i kiedy?
  4. które narzędzia utrzymują porządek w projekcie?
  5. zadania, których nie można, bądź nie warto wykonywać manualnie?
Tagged under:
TwitterFacebookLinkedInGoogle+