Tomasz Wierzchowski

Inżynier z paroletnim doświadczeniem. Od początku pełnił twierzchowskiróżne role, wszystkie związane z testowaniem oraz zapewnieniem jakości. Na przestrzeni tych paru lat pracował w wielu projektach – zarówno małych jak i dużych. Projekty te były realizowane w oparciu o różne metodyki i technologie. Posiada certyfikat ISTQB CTAL – Test Manager.

Obecnie jako członek Technical Expertise w gliwickiej firmie Future Processing pomaga innym osobom oraz zespołom w rozwiązywaniu problemów związanych z testowaniem oprogramowania.

Testowanie vs. sprawdzanieplTestWarez 2016
Inżynier z paroletnim doświadczeniem. Od początku pełnił różne role, wszystkie związane z testowaniem oraz zapewnieniem jakości. Na przestrzeni tych paru lat pracował w wielu projektach – zarówno małych jak i dużych. Projekty te były realizowane w oparciu o różne metodyki i technologie. Posiada certyfikat ISTQB CTAL – Test Manager. Obecnie jako członek Technical Expertise w…więcej

Tagged under:
TwitterFacebookLinkedInGoogle+