Tomasz Osojca

Doświadczony konsultant i trener z zakresu inżynierii testów oraz jakości systemów i procesów. Traktuje „Informatykę” jako „Naukę o Informacji” a nie „naukę o komputerach”. Podkreśla, że: „W projektach IT najważniejsze jest zrozumienie źródeł oraz sposobów przetwarzania informacji w organizacji a dopiero w drugiej kolejności dostarczenie środków technicznych czyli kodu źródłowego i serwerów. Innymi słowy, najważniejsza jest wartość użytkowa („Quality in Use” wg ISO/IEC 9126) zbudowana na poprawnej jakości zewnętrznej i wewnętrznej produktu zapewnianej przez efektywność procesów wytwórczych.”

W trakcie kariery zawodowej uczestniczył w projektach w roli testera, test managera, automatyzera testów, specjalisty ds. zapewnienia jakości, konsultanta ds. jakości procesów. Zarządzał zespołem specjalistów z zakresu testów jako test manager, kierownik zespołu, dyrektor działu. Realizował projekty zarówno po stronie producenta oprogramowania jak i organizacji zamawiającego rozwiązanie. W projektach lokalnych, zespołach rozproszonych geograficznie oraz w projektach międzynarodowych (między innymi dla NATO).

Aktualnie pracuje w firmie Webinterpret na stanowisku Software Quality Assurance Manager.

Swoją pasję przekazywania wiedzy realizuje jako trener szkoleń za zakresu testowania i jakości (w tym ISTQB) oraz instruktor ratownictwa górskiego (GOPR).

Prowadzi własną działalność gospodarczą pod nazwą QuICK. Nazwa jest skrótem od „Quality by Imagination, Curiosity and Knowledge”. Ta idea stanowi kwintesencję przymiotów niezbędnych do uzyskiwania odpowiednio wysokiego poziomu jakości w branży IT.

Jego idée fixe to wykorzystanie technik sztucznej inteligencji w testach oraz inżynierii jakości systemów informatycznych. Tę ideę realizuje poprzez redagowanie strony www.AI4SE.org – otwartej platformy wymiany myśli o, nie  tylko sztuczno-, inteligentnej inżynierii oprogramowania”.

Strategie testowe czyli jak wytłumaczyć Prezesowi za co płaci TesteromplTestWarez 2016
Doświadczony konsultant i trener z zakresu inżynierii testów oraz jakości systemów i procesów. Traktuje „Informatykę” jako „Naukę o Informacji” a nie „naukę o komputerach”. Podkreśla, że: „W projektach IT najważniejsze jest zrozumienie źródeł oraz sposobów przetwarzania informacji w organizacji a dopiero w drugiej kolejności dostarczenie środków technicznych czyli kodu źródłowego i serwerów. Innymi słowy, najważniejsza jest…więcej

W co grają TesterzyplTestWarez 2015
Doświadczony konsultant i trener z zakresu inżynierii testów oraz jakości systemów i procesów. Traktuje „Informatykę” jako „Naukę o Informacji” a nie „naukę o komputerach”. Podkreśla, że: „W projektach IT najważniejsze jest zrozumienie źródeł oraz sposobów przetwarzania informacji w organizacji a dopiero w drugiej kolejności dostarczenie środków technicznych czyli kodu źródłowego i serwerów. Innymi słowy, najważniejsza jest…więcej

Tagged under:
TwitterFacebookLinkedInGoogle+