Testowanie w parach

Pair testing jest – chyba – mało stosowaną techniką testowania, która, przy odpowiednio dobrym przygotowaniu, może dać zaskakująco ciekawe efekty. Na początku panelu chciałbym przedstawić kilka zasad, których warto się trzymać podczas testowania w parach, opowiedzieć o tym, jak i dlaczego stosujemy tę technikę w testuj.pl oraz wspólnie zastanowić się i przedyskutować korzyści jak i potencjalne słabe strony takiego podejścia do testów.

Jako dodatkowy punkt programu chciałbym zaprosić 20 osób do przetestowania (w parach, oczywiście) aplikacji mobilnej w krótkiej sesji (maksymalnie 10-15 minut), a następnie do podsumowania wyników i wniosków. Zgłaszanie ew. błędów w aplikacji ułatwi Instabug – narzędzie które pozwala raportować błędy za pomocą potrząśnięcia urządzeniem.

Tagged under:
TwitterFacebookLinkedInGoogle+