Testowanie ponad granicami. Czynniki kulturowe w zapewnieniu jakości.

jchabikZapewnienie jakości to jedna z najbardziej uwarunkowanych kulturowo faz w budowie i utrzymaniu systemu. Różne kraje i różne narody w różnych sposób podchodzą do czynników związanych z testowaniem i, ogólniej, jakością. Kultury różnią się swoim podejściem do czasu, komunikacji, pracy zespołowej; niektóre wyżej cenią postępowanie zgodnie z procedurą, inne zaś – zgodnie z oczekiwaniami klienta. Działając w globalnej organizacji i na globalnym rynku należy uwzględniać te czynniki kulturowe i stosowanie do nich dostosować działania. Autor na kilku przykładach pokaże jak pogodzić odmienne racje, gdzie znaleźć podpowiedź na temat czynników kulturowych i jak skutecznie testować w wielokulturowym środowisku.


Tagged under:
TwitterFacebookLinkedInGoogle+