Testowanie mutacyjne w praktycznych procesach deweloperskich

Na początek celem wstępu i przypomnienia wprowadzona zostanie wraz z objaśnieniem definicja testowania jednostkowego.
Następnie przejdziemy do przedstawienia czym testowanie mutacyjne właściwie jest oraz jaka jest jego relacja z wcześniej zdefiniowany testowanie jednostkowym. W dalszej części wykładu zagłębimy sięw praktyczne zastosowanie testowania mutacyjnego, przede wszystkim jako automatyczny process weryfikacji poprawności testów oraz jako narzędzie do predykcji ilości błędów w projekcie. Wskażemy także wady i zalety
wprowadzania testowania mutacyjnego w procesy wytwórczo-biznesowe wraz z wynikami przeprowadzonych przez nas eksperymentów obrazujących różnice w prowadzeniu projektu w metodologii z włączeniem testowania mutacyjnego z
metodologiąbez testów mutacyjnych.
Na koniec pokażemy państwu jak używać testowania mutacyjnego do wykrywania błędów projektowych oraz tych związanych z prowadzeniem kodu

Profil prelegenta: Michał Mnich

Profil prelegenta: Piotr Wawrzyniak

Tagged under:
TwitterFacebookLinkedInGoogle+