Archiwum Tagów: regulamin

Regulamin konferencji TestWarez 2016 Postanowienia ogólne §1 Organizatorem konferencji TestWarez, zwanej dalej Konferencją, jest Stowarzyszenie Jakości Systemów Informatycznych z siedzibą w Warszawie, ul. Poznańska 16 lok. 4, wpisane do Rejestru stowarzyszeń Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000175199, zwane dalej Organizatorem. Konferencja odbędzie się w dniach 28 – 30 września…

Czytaj więcej
TwitterFacebookLinkedInGoogle+