SikuliX Automate Anything You See

kslysz lburczak

Automatyzacja testów opartych na GUI aplikacji, polega głównie na tworzeniu skryptów symulujących działanie prawdziwego użytkownika. Aby wiernie naśladować jego działanie, narzędzie musi posiadać między innymi mechanizmy symulujące ruchy myszką czy wprowadzanie tekstu z klawiatury. Ponadto takie narzędzie musi sprawnie posługiwać się kontrolkami aplikacji, jakie wykorzystuje w trakcie testu. Jakość narzędzia przeznaczonego do automatyzacji testów funkcjonalnych w dużej mierze wiąże się właśnie z jego możliwościami w rozpoznawaniu (identyfikacji) obiektów testowych. Większość narzędzi identyfikuje obiekty na bazie ich właściwości. Jest to obecnie najwygodniejsza i najpewniejsza metoda identyfikacji obiektów. Ma ona jednak jedną istotną wadę. Polega ona na tym, że aby testować aplikację wyprodukowaną w danej technologii, producent musi wcześniej wyposażyć narzędzie w mechanizmy obsługujące właśnie tą technologię. Narzędzie SikuliX rozpoznawanie obiektów zawdzięcza interpreterowi obrazu oraz mechanizmowi rozpoznawania tekstu (OCR). Takie podejście całkowicie uwalnia nas od ograniczeń związanych ze specyfiką konkretnych technologii. Oczywiście wiążą się z tym również istotne minusy, które szczegółowo omówimy w trakcie warsztatu.

Agenda:

  1. Ogólne informacje o narzędziu.
  2. Metody rozpoznawania obiektów.
  3. Automatyzacja wybranych scenariuszy testowych przy wykorzystaniu SikuliX.
  4. Integracja z innymi narzędziami.
  5. Odpowiedzi na pytania.

Wymagania:

Własny komputer.

Tagged under:
TwitterFacebookLinkedInGoogle+