Scrum Droid

Modest-remakeMichalDusinskiWarsztat Scrum Droid pozwala uczestnikom wypróbować Scruma w działaniu a nie tylko wysłuchać teoretycznych podstaw czy zasad.

Jest to iteracyjna praca z klockami Lego(R) Mindstorms(R). Uczestnicy dostają backlog produktu, który mają wykonać w określonych okolicznościach, które są obrazem ograniczeń projektowych w codziennej pracy zespołowej.

Istotną częścią pracy z klockami są pytania uczestników i odpowiedzi trenerów, wynikające z wieloletniego doświadczenia w pracy z zespołami zwinnymi oraz w pracy nad zmianą z modelu zarządzania tradycyjnego do zwinnego.

Uwaga: Scrum Droid dostało nagrodę PMI jako najlepsze szkolenie na świecie.

Zobacz film: http://agileforce.pl/wp-content/uploads/2015/09/scrumdroid.mp4

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

 • Poznasz Scruma i zrozumiesz dlaczego tak został zbudowany.
 • Praktycznie poznasz role i ich znaczenie w zespole Scrumowym.
 • Dowiesz się, w jaki sposób kontrolować i poprawiać jakość procesu wytwórczego, tak aby Twój projekt toczył się coraz sprawniej.
 • Przekonasz się, że kreatywność i samoorganizacja naprawdę działają.
 • Zaczniesz sprawnie komunikować się w zespole projektowym i jego otoczeniu.
 • Nauczysz się współpracować z klientem, aby wspólnie zbudować produkt o jak największej wartości biznesowej.
 • Nauczysz się, w jaki sposób w wyznaczonym czasie dostarczać wartość biznesową.
 • Zaczniesz swobodnie zarządzać wymaganiami projektowymi w zmiennym środowisku biznesowym.
 • Nabędziesz praktyczne umiejętności planowania i szacowania pracy.
 • Zobaczysz, w jaki sposób reagować na zmiany istniejących lub pojawienie się nowych wymagań.
 • Nauczysz się, jak dokonywać regularnej inspekcji rezultatów prac i ich konfrontacji z oczekiwaniami klienta.

Profil prelegenta: Michał Dusiński

Profil prelegenta: Modest Aniszczyk

Tagged under:
TwitterFacebookLinkedInGoogle+