Root Cause Analysis – niepotrzebne działanie, czy konieczność?

arzepaPoruszone zostaną wymagania ze strony business continuity w zakresie realizacji RCA i wpływie na doskonalenie business continuity. Autor będzie chciał również zwrócić uwagę na częste postrzeganie RCA, jako wchodzenie w wyłączne kompetencje dostawcy usług, w szczególności gdy wymagania SLA są realizowane.

Tagged under:
TwitterFacebookLinkedInGoogle+