Richard Taylor

rtaylorRichard Taylor ma 40 lat praktyki w IT, gdzie pełnił praktycznie wszystkie możliwe role w obszarze programowania, analizy biznesowej i zarządzana projektami. Od lat 90 specjalizuje się w przeprowadzaniu testów i zarządzaniu procesami testowymi. Prowadził projekty międzynarodowe i off-shoringowe w obszarze testowania. Pracował zarówno środowiskach Agile, jak i bardziej tradycyjnych – w tym Prince 2. Posiada doświadczenie z sektora publicznego, handlu, logistyki, ubezpieczeń i transportu. Brał aktywny udział pracach Information Systems Examination Board przy British Computer Society oraz w prasach ISTQB. Często występuje na konferencjach w Europie, opublikował wiele prac dotyczących testowania i zarządzania testami, w tym metryk testowych, czym jest szczególnie zainteresowany.
Absolwent Cambridge University, służył w Royal Air Force. Obecnie mieszka w Pradze, zajmuje się konsultingiem i działalnością szkoleniową.

Tagged under:
TwitterFacebookLinkedInGoogle+