QFit

Testowanie oprogramowania to jeden z elementów zapewnienia jakości, a jakie są inne? Co wpływa na jakość finalnego produktu, efektywność prowadzenie prac, zadowolenie klienta i osiąganie celów biznesowych?
Na te tematy będziemy rozmawiać w ramach wykładów QFit. Pojawią się wątki dotyczące różnych podejść do wytwarzania i utrzymania oprogramowania, w tym popularne dziś hasła Agile, DevOps, LeanIT, informacje o systemach zarządzania, normach i certyfikacji, ciągłości działania, bezpieczeństwie informacji i inżynierii wymagań. Zapraszamy do poszerzania horyzontów!
TwitterFacebookLinkedInGoogle+