Projektowanie eksperymentów

tosojca

Co zrobić, żeby testy oprogramowania nie były tylko zwykłym klikaniem (manualnym bądź automatycznym)?

Czy testowanie oprogramowania może być prowadzone metodyczne – tak jak badania naukowe?

Czy metody prowadzenia eksperymentów mogą być inspirujące dla projektana testów?

Czy brak dokumentacji testowanego systemu zwalnia testera z systematycznego podejścia do badania jakości?

Na warsztatach przećwiczymy różne techniki projektowania eksperytmentów oraz wyciągania wniosków z uzyskanych wyników. Zastanowimy się, czy można traktować testowanie oprogramowania jako eksperyment, którego celem jest zbadanie jakości systemu. Spróbujemy odpowiedzieć na pytanie: “Czy wysiłek poświęcony na metodyczyne projektowanie testów zwraca się w postaci bardziej wartościowych wyników testów i wyższej pozycji zawodowej testera?”

Na warsztat zapraszam wszystkich testerów niezależnie od doświadczenia i posiadanej wiedzy. Jedynym warunkiem jest otwarte podejście do zawodu testera oraz chęć sprawdzenia nowych pomysłów na lepsze testowanie.

Tagged under:
TwitterFacebookLinkedInGoogle+