Praktyczne zastosowanie wzorca PageObject oraz bibliotek Selenium, JBehave i JUnit do budowy środowiska testów funkcjonalnych i akceptacyjnych

łjasińskiWzorzec PageObject jest obecnie lpietruchanajpopularniejszym wzorcem, stosowanym przy automatyzacji aplikacji webowych. W swojej codziennej praktyce wykorzystujemy go w wielu projektach, jednak podczas rozmów z uczestnikami rozmaitych meetupów czy konferencji wielokrotnie spotykamy się z pytaniami „jak zacząć”.

Celem warsztatu będzie przedstawienie od podstaw krok po kroku budowy środowiska uruchomieniowego dla testów funkcjonalnych i akceptacyjnych z wykorzystaniem tego wzorca oraz biblioteki Selenium, jak również wspomagających JUnit oraz JBehave.

Wybraliśmy te właśnie biblioteki z uwagi na ich popularność oraz mocne wsparcie sporych społeczności, skupionych wokół nich i pozwalających na bieżące rozwiązywanie potencjalnych problemów. Dodatkowo JBehave wpisuje się w popularny trend przejrzystego prezentowania biznesowi raportów z wykonania testów.

Wymagania dla uczestników:

Stanowisko ze skonfigurowanym środowiskiem: Java8, Eclipse/InteliJ, JUnit.

Tagged under:
TwitterFacebookLinkedInGoogle+