Praca praca praca i jeszcze raz TESTOWANIE. Nauka wyciągania wniosków z działania IT

foto R Plawiak-remakeCzy testowanie to tylko testowanie rozwiązań IT ? A może to przedewszystkim budowanie zaangażowania, zespołowości, przekazywania wiedzy, delegowania uprawnień i odpowiedzialności. A może to jednak najważniejsze to mieć narzędzia IT, automatyzować i dać dostęp do komunikatorów i innych rozwiązań „wspomagających” wymianę informacji.

Profil prelegenta

Tagged under:
TwitterFacebookLinkedInGoogle+