Jak stworzyliśmy automatyzację testów dla wielu wersji dużej międzynarodowej platformy – problemy i wyzwania

Celem prezentacji jest przedstawienie procesu powstawania testów automatycznych w OLX wraz ze wszystkimi wyzwaniami i problemami jakie niesie ze sobą automatyzacja dużej platformy w wielu wersjach językowych oraz korzystanie z selenium. Na początku chcielibyśmy krótki wspomnieć o podstawowej strukturze testów, wykorzystaniu bazy danych, page object pattern. Następnie skupić się na sposobach i rozwiązaniach dotyczących zapewnienia stabilności testów automatycznych oraz wdrożonych pomysłach na zarządzanie testami automatycznymi dla 10 krajów. Chcielibyśmy również wspomnieć o pipeline jenkinsowym oraz wyzwaniach z nim związanych. Na koniec chcielibyśmy pokrótce opowiedzieć o tym jak wygląda cały flow developerski, gdzie się na obecną chwilę znajdujemy w kwestii testów automatycznych i do czego docelowo zmierzamy jako organizacja. Prezentacja będzie miała charakter bardziej techniczny – skupimy się na rozwiązaniach i pomysłach, które udało nam się wdrożyć popierająć je przykładami bezpośrednio z kodu naszej platformy testowej. Całość dopełni oczywiście sesja Q&A.

Profil prelegenta: Filip Słomski

Profil prelegenta: Paweł Maciejewski

Tagged under:
TwitterFacebookLinkedInGoogle+