Piotr Wawrzyniak

2016 Udziałw konferencji Academia Industry Software Qaulity & Testing w Izraelu. Przygotowana publikacja: Mutation Churn Model.

2013 – obecnie Projekt związany z pracą doktorską: samo-organizujące sięoprogramowanie rozproszone do testów mutacyjnych.

2012 – obecnie Praca w firmie Soft4Trade na stanowisku starszego programisty i projektanta oprogramowania (C#). 2007-2013 Udział w projektach: System obsługi wielofunkcyjnego salonu samochodowego (c# i MS SQL Server)

Testowanie mutacyjne w praktycznych procesach deweloperskichplTestWarez 2016
Na początek celem wstępu i przypomnienia wprowadzona zostanie wraz z objaśnieniem definicja testowania jednostkowego. Następnie przejdziemy do przedstawienia czym testowanie mutacyjne właściwie jest oraz jaka jest jego relacja z wcześniej zdefiniowany testowanie jednostkowym. W dalszej części wykładu zagłębimy sięw praktyczne zastosowanie testowania mutacyjnego, przede wszystkim jako automatyczny process weryfikacji poprawności testów oraz jako narzędzie do predykcji ilości błędów w projekcie. Wskażemy także…więcej
Tagged under:
TwitterFacebookLinkedInGoogle+