Narzędzia metodologiczne w pracy testera

fot-remakePrezentacja omawia dwanaście użytecznych reguł metodologicznych. Część z nich związana jest bezpośrednio z pracą testera bądź kierownika testów, część jest bardziej ogólna, ale w szczególności – i to pokażę podczas prezentacji – może mie

zastosowanie w inżynierii jakości. Znajomość tych reguł pozwala na efektywniejszą i bardziej świadomą pracę oraz rozwój osobisty testera.

Poziom prezentacji jest podstawowy i nie wymaga żadnej wstępnej wiedzy do zrozumienia jej treści.

Profil prelegenta

Tagged under:
TwitterFacebookLinkedInGoogle+