Microsoft Test Manager

mfirlejAgenda:

Praca z Team Foundation Server:
– Praca nad zbiorem wymagań (product backlog)
i z tablicą zadań
– Wizualizacja postępu
– Komunikator

Użycie Microsoft Test Manager (aplikacja desktopowa):

 • Tworzenie i zarządzania planami testów(Test Plan)
 • Tworzenie i zarządzania zestawami testowymi (Test Suites)
 • Tworzenie i zarządzania przypadkami testowymi dla danego test planu
 • Tworzenie, zarządzania i przypisywania współdzielonych kroków testowych (Shared steps) do przypadków testowych
 • Przypisywania testerów do poszczególnych przypadków testowych
 • Przyporządkowywanie każdego elementu test planu do wymagań z Team Foundation Server
 • Przypisywanie używanej wersji oprogramowania (Bulid) do wykonywanych
 • Analiza wpływu wykonanych testów i wyłonienia rekomendowanych testów regresji przypadków testowych
 • Wykonywanie testów manualnych
 • Nagrywanie i odtwarzanie testów (Fast-forward)
 • Wykonywanie testów eksploracyjnych
 • Tworzenie i zarządzania defektami (MTM, TFS)
 • Śledzenie postępu testów

Porównanie aplikacji desktopowej Microsoft Test Manager a Test hub  w wersji webowej Team Foundation Server.

W zależności od dostępności wolnego czasu:

 • Konfiguracja zbieranych danych diagnostycznych
 • Tworzenie, zarządzania i przypisywanie konfiguracji testowych do danego przypadku testowego, takich jak system operacyjny, przeglądarka
 • Automatyzacja
 • konfiguracja i testowanie na środowisku testowym (lab environment)

Wymagania:

Uczestnicy: zainstalowany Microsoft Test Manager + Visual Studio (trial 90dniowy)

Tagged under:
TwitterFacebookLinkedInGoogle+