Michał Mnich

2016 – Udziałw konferencji Academia Industry Software Qaulity & Testing w Izraelu. Przygotowana publikacja: Mutation Churn Model.

2013 – obecnie Praca doktorska: samo-organizujące się oprogramowanie rozproszone do testów mutacyjnych

2012 – obecnie Praca w firmie Soft4Trade na stanowisku starszego programisty i project managera (C#). Wydany przez GPW certyfikatu dla oprogramowania order data gateway 2014.10.27.

2012– 2013 BlueBrain Sp. Z O.O. Sp. K. Kraków, Starszy programista(JAVA), Project manager. Wystąpienie na konferencji Człowiek zalogowany 2014. Publikacja/Konferencja Poznańskie Forum Kognitywistyczne Teksty Pokonferencyjne. Nr 4. ISSN 16899768:M. Mnich Matematyczne i komputerowe modelowanie aktywności źrenicy na podstawie sygnałów elektrofizjologicznych i EEG w mózgu szczura. 2013

Testowanie mutacyjne w praktycznych procesach deweloperskichplTestWarez 2016
Na początek celem wstępu i przypomnienia wprowadzona zostanie wraz z objaśnieniem definicja testowania jednostkowego. Następnie przejdziemy do przedstawienia czym testowanie mutacyjne właściwie jest oraz jaka jest jego relacja z wcześniej zdefiniowany testowanie jednostkowym. W dalszej części wykładu zagłębimy sięw praktyczne zastosowanie testowania mutacyjnego, przede wszystkim jako automatyczny process weryfikacji poprawności testów oraz jako narzędzie do predykcji ilości błędów w projekcie. Wskażemy także…więcej
Tagged under:
TwitterFacebookLinkedInGoogle+