Małgorzata Dec

Martyna-remakePsycholog, trener umiejętności psychospołecznych, coach (akredytacja ACC ICF) i specjalista HR.
Od pięciu lat wspiera ludzi i zespoły w budowaniu dobrych relacji zawodowych oraz w wykorzystywaniu tkwiącego w nich potencjału. Jako trener stara się inspirować innych, przedstawiając takie idee i koncepcje działań, które mają ogromny wpływ na jakość życia, pomagają wykorzystać talenty, pokonywać własne ograniczenia i rozwijać relacje międzyludzkie. Jako coach Małgorzata towarzyszy konkretnym osobom i całym zespołom w procesie zmiany i rozwoju. Pomaga nowym teamom w poznaniu wzajemnych potrzeb i oczekiwań, a tym dłużej istniejącym – w stawianiu czoła nowym wyzwaniom, rozwiązywaniu problemów oraz dalszym pogłębianiu ducha zespołowości.

Pimp your team! Coaching w pracy lidera - tips, tricks & practiceplTestWarez 2016
Psycholog, trener umiejętności psychospołecznych, coach (akredytacja ACC ICF) i specjalista HR. Od pięciu lat wspiera ludzi i zespoły w budowaniu dobrych relacji zawodowych oraz w wykorzystywaniu tkwiącego w nich potencjału. Jako trener stara się inspirować innych, przedstawiając takie idee i koncepcje działań, które mają ogromny wpływ na jakość życia, pomagają wykorzystać talenty, pokonywać własne ograniczenia i rozwijać relacje międzyludzkie. Jako coach Małgorzata…więcej

Tagged under:
TwitterFacebookLinkedInGoogle+