Łukasz Burczak


Łukasz-remakeAbsolwent
Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej.

Obecnie pracuje jako konsultant w firmie ForProgress, w której zajmuje się automatyzacją testów. W codziennej pracy wykorzystuje narzędzia do automatyzacji testów wydajnościowych oraz funkcjonalnych wiodących dostawców, jak i open source.

Bardzo chętnie poznaje nowe narzędzia oraz podejścia do testowania.

Posiada certyfikat Foundation Certificate in Software Testing.

ForEvo – efektywniejsza automatyzacja przy użyciu narzędzi open sourceplTestWarez 2016
ForEvo jest rozwiązaniem do automatyzacji między platformowych testów regresji. Framework zawierający Selenium Webdriver, Sikuli oraz Autoit-a umożliwia wykonywanie testów automatycznych dla niemal wszystkich technologii, od aplikacji webowych po aplikacje mobilne. ForEvo jest frameworkiem, który można rozszerzyć na inne rozwiązania i technologie. Celem warsztatów jest ukazanie jednego ze sposobów usprawnienia tworzenia testów automatycznych przy użyciu rozwiązań…więcej

SikuliX Automate Anything You SeeplTestWarez 2015
Automatyzacja testów opartych na GUI aplikacji, polega głównie na tworzeniu skryptów symulujących działanie prawdziwego użytkownika. Aby wiernie naśladować jego działanie, narzędzie musi posiadać między innymi mechanizmy symulujące ruchy myszką czy wprowadzanie tekstu z klawiatury. Ponadto takie narzędzie musi sprawnie posługiwać się kontrolkami aplikacji, jakie wykorzystuje w trakcie testu. Jakość narzędzia przeznaczonego do automatyzacji testów funkcjonalnych…więcej

Tagged under:
TwitterFacebookLinkedInGoogle+