Jarosław Hryszko

foto-remakeKierownik projektów R&D specjalizujący się w zapewnieniu jakości w tworzeniu oprogramowania. Praktyk, nauczyciel akademicki, naukowiec, którego zainteresowania naukowe skupiają się wokół problemów związanych z jakością kodu i sposobów ich eliminacji.

Od 2013 roku jako członek zespołu badawczego Politechniki Wrocławskiej prowadzi badania nad wykorzystaniem mechanizmów sztucznej inteligencji w zapewnieniu jakości w projektach rozwoju oprogramowania w Volvo Group IT we Wrocławiu.

Prywatnie niestrudzony krytyk otaczającej rzeczywistości, niekoniecznie tej wirtualnej.

Wykorzystanie sztucznej inteligencji w przewidywaniu obszarów błędogennychplTestWarez 2016
Kierownik projektów R&D specjalizujący się w zapewnieniu jakości w tworzeniu oprogramowania. Praktyk, nauczyciel akademicki, naukowiec, którego zainteresowania naukowe skupiają się wokół problemów związanych z jakością kodu i sposobów ich eliminacji. Od 2013 roku jako członek zespołu badawczego Politechniki Wrocławskiej prowadzi badania nad wykorzystaniem mechanizmów sztucznej inteligencji w zapewnieniu jakości w projektach rozwoju oprogramowania w Volvo…więcej
Im wcześniej, tym lepiej – jak uczenie maszynowe i dobre praktyki tworzenia kodu wpływają na jakość. Studium przypadkuplTestWarez 2015
Kierownik projektów R&D specjalizujący się w zapewnieniu jakości w tworzeniu oprogramowania. Praktyk, nauczyciel akademicki, naukowiec, którego zainteresowania naukowe skupiają się wokół problemów związanych z jakością kodu i sposobów ich eliminacji. Od 2013 roku jako członek zespołu badawczego Politechniki Wrocławskiej prowadzi badania nad wykorzystaniem mechanizmów sztucznej inteligencji w zapewnieniu jakości w projektach rozwoju oprogramowania w Volvo…więcej
Tagged under:
TwitterFacebookLinkedInGoogle+