Jak jakościowo dobre są twoje testy, nie tylko automatyczne.

bszulcJako goście, którym jakość leży na sercu, ciągle zastanawiamy się jak postrzegany jest nasz produkt, nasz kod, procesy i staram się wszystkie nie dorobki usprawnić. Ale jak często zastanawiamy się nad tym jak dobre są nasze testy? Jaka przynoszą korzyść? Czy ich pokrycie odzwierciedla użycie? Czy podczas implementacji kolejnego testu automatycznego analizujemy jego słuszność? Czy robimy analizę kosztów i potencjalnego zysku? Czy w dzisiejszym świecie, gdzie dostarczamy coraz szybciej, gdzie dostarczamy ciągle, gdzie koszt błędu redukowany jest przez techniki wdrażania i szybkie wycofywanie blednie działającego programu, rosnąca liczba testowów może być widziana jako problem, i potencjalna strata dla biznesu?

Mam nadzieje, że w ramach panelu wywołana zostanie ciekawa dyskusja odnośnie przydatności testów. Dobrych praktyk pozwalających pisać łatwe w utrzymywaniu testy, które jesteśmy skorelować z informacją dochodząca do nas z produkcji odnośnie używalności testowanej składowej aplikacji, czy od programistów, korzystających z wewnętrznej klasy, pakietu, modułu, czy biblioteki.

Tagged under:
TwitterFacebookLinkedInGoogle+