Inżynieria wymagań jako droga do jakości systemów IT

MagdalenaWawryn-remake monika_perendyk-remakeChaos Report pokazuje, że jednym z głównych przyczyn porażek projektów IT są „oczywiste” wymagania, których Klient nie wypowiada podczas spotkań analitycznych. Brak zarządzania zmianą wymagań, ale również ich niepełna identyfikacja powoduje rozczarowanie Klienta i frustrację po stronie Dostawcy. Czym jest inżynieria wymagań i jaki ma wpływ na jakość systemów IT? Kim jest inżynier wymagań? Czy tester może być inżynierem wymagań? Jak inżynieria wymagań wpływa na jakość rozwiązań oferowanych klientowi? Jak stworzyć wymagania, aby projekt się udał i jak komunikować się z klientem, programistą i testerem podczas projektu? Na te oraz inne pytania odpowiemy podczas swojej prezentacji.

Profil prelegenta: Magdalena Wawryn

Profil prelegenta: Monika Perendyk

Tagged under:
TwitterFacebookLinkedInGoogle+