Im wcześniej, tym lepiej – jak uczenie maszynowe i dobre praktyki tworzenia kodu wpływają na jakość. Studium przypadku

jhryszkoZastosowanie mechanizmu uczenia maszynowego pozwala wskazać potencjalnie defektogenne obszary kodu komputerowego tuż po tym, jak on powstanie. Umożliwia to planowanie działań zapewnienia jakości już na etapie tworzenia kodu, zanim tworzona aplikacja wejdzie w kolejne stadium jej tworzenia – testowanie. Wiadomym jest, że im wcześniej zastosuje się praktyki QA, tym lepiej i taniej, ale ile konkretnie można zyskać i czy warto próbować? Zespół tworzący jedną z kluczowych aplikacji dostarczanych przez Volvo IT, wspierany przez specjalistów od sztucznej inteligencji, postanowił to sprawdzić. Wyniki były więcej, niż zaskakujące.


Tagged under:
TwitterFacebookLinkedInGoogle+