Dobre praktyki badania wydajności systemów

pslezakBadanie wydajności systemów to nie tylko nagranie skryptów, uruchamianie i sprawdzanie wyników. Wiele osób nie zwraca uwagi na to, jak w ogóle się zabrać za badanie wydajności. Skąd wziąć scenariusze do badania wydajności? Jak określić kryteria akceptacji systemu? W tych aspektach współpraca z biznesem jest nieodzowna ale nie jest to prosta współpraca. Biznes często nie wie jakie mają być parametry aby dobrze sprawdzić wdrażane rozwiązanie. Ustalenie tego typu wymagań i założeń wymaga dobrej współpracy z biznesem i IT w szczególności działem Operations.

Z kim należy współpracować po stronie IT i na czym ta współpraca polega?

Poza operations wiele aspektów realizacji testów wydajnościowych wymaga ustalenia z innymi działami IT.
To co należy do obszaru uzgodnień z operations to np. jak sobie radzić z problemami środowiskowymi przy badaniu wydajności, czy jakie dane i ile ich wziąć do uruchomienia jednego przebiegu testów.

Poza opearations do uzgodnień z IT należą takie elementy jak wewnętrzne procedury bezpieczeństwa architektura testowanego rozwiązania czy wyniki testów funkcjonalnych.

Przygotowując się do testów należy również współdziałać z innymi działami w firmie a także wytyczne różnych organizacji nadzorujących i kontrolujących działania róznych firm w Polsce, Europie i na Świecie. Przykładem niech będą takie organizacje jak Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Komisja Europejska, czy Komisja Nadzoru Finansowego.

Całość tych zagadnień pokazuje, że wykonanie testów wydajnościowych wymaga bardzo dobrego przemyślenia co należy zrobi

, na co zwrócić uwagę oraz jak uzgodnić współpracę z wieloma działami w firmie dla której pracujemy.

Zajmuję się tymi zagadnieniami od ponad 10 lat. Podczas swojego wystąpienia nie chcę opowiadać o kolejnym narzędziu do badania wydajności. Bazując na swoim wieloletnim doświadczeniu przedstawię wiele przykładów, w jaki sposób organizować badanie wydajności – co z tym się wiąże, jaka jest rola kierownika testów w takim przedsięwzięciu i co należy robić aby się takie projekty kończyły sukcesem nawet, jeżeli ich wynik jest negatywny czyli testowany system nie spełnia wymagań wydajnościowych.

Profil prelegenta

 

Tagged under:
TwitterFacebookLinkedInGoogle+