Disaster Recovery Testing

fotka-remakePrzedstawienie procesu awaryjnego odzyskiwania usług IT i roli testerów oprogramowania.
W prezentacji:
– dlaczego ta usług ajest ważna
– jak zaprojektować rozwiązanie DR
– co to jest RTO i RPO (parametry uslugi DR)
– jak przygotować test DR
– jakie jest połączenie DR I testowania oprogramowania
– problemy, wyzwania, role i obowiązki


The presentation is showing a service called IT Service Continuity (Disaster Recovery) and the process of testing the business applications during a DR Test.

I would like to show:

Why it is important

How to plan and create a DR solution for the application

What is RTO and RPO – parameters for Disaster Recovery

How to prepare a DR Test

What is the connection with software testing?

Problems, challenges, roles and responsibilities

 

Profil prelegenta

Tagged under:
TwitterFacebookLinkedInGoogle+