Dariusz Brzosko

Dariusz Brzosko-remakeExperienced Senior Consultant w firmie MDDP Business Consulting. Posiada 10 lat doświadczenia w obszarze doradztwa biznesowego. Był zatrudniony w międzynarodowych firmach doradczych: Deloitte, EY Business Advisory, Sofrecom (Grupa France Telecom).

Brał udział w projektach dotyczących wdrożenia zarządzania procesowego (mapowanie procesów, wyznaczanie właściciela procesów, określanie mierników dla procesów) oraz reorganizacji i ciągłego doskonalenia procesów biznesowych. Był zaangażowany w prace mające na celu podnoszenie efektywności działania (optymalizacja struktury organizacyjnej, obciążenia pracą i alokacji zasobów), opracowanie i wdrażanie dedykowanych rozwiązań informatycznych w zakresie automatyzacji procesów biznesowych, a także uruchomienie Centrum Usług Wspólnych (Shared Service Center). Pracował przy projektach związanych z wdrażaniem najlepszych praktyk oraz podwyższaniem jakości obsługi klientów. Zdobył bogate doświadczenie w branżach: e-commerce, telekomunikacji, usług finansowych i administracji publicznej.

Jest absolwentem studiów magisterskich z zakresu ekonomii w Szkole Głównej Handlowej oraz socjologii na Uniwersytecie Warszawskim i Universidad de Oviedo (Hiszpania). Posiadacertyfikaty: Lean Six Sigma Black Belt, Lean It Foundation, ITIL Foundation, PRINCE2 Foundation.

Podnoszenie efektywności działania poprzez ciągłe doskonalenie procesów biznesowychplTestWarez 2016
Wykład ma na celu zapoznanie słuchaczy zpodstawowymi zagadnieniami dotyczącymi zarządzania procesami biznesowymi. Omówiona zostanie główna koncepcja zarządzania procesowego oraz główne kroki mające na celu wdrożenie zarządzenia procesami biznesowymi w organizacji. Ciągłe doskonalenie procesów biznesowych przedstawione zostanie w oparciu o metodologie Lean Six Sigma. Omówione zostaną podstawowe narzędzia, które zgodnie z najlepszymi praktykami wykorzystywane są do…więcej
Tagged under:
TwitterFacebookLinkedInGoogle+