Category Archives: QFit

Testowanie oprogramowania to jeden z elementów zapewnienia jakości, a jakie są inne? Co wpływa na jakość finalnego produktu, efektywność prowadzenie prac, zadowolenie klienta i osiąganie celów biznesowych?
Na te tematy będziemy rozmawiać w ramach wykładów QFit. Pojawią się wątki dotyczące różnych podejść do wytwarzania i utrzymania oprogramowania, w tym popularne dziś hasła Agile, DevOps, LeanIT, informacje o systemach zarządzania, normach i certyfikacji, ciągłości działania, bezpieczeństwie informacji i inżynierii wymagań. Zapraszamy do poszerzania horyzontów!

Prawne aspekty umów dla projektów realizowanych w modelu Agile

Sporządzenie dobrej umowy do projektu realizowanego w oparciu o Agile może stanowić wyzwanie, tym bardziej, że jednym z głównych elementów manifestu jest wskazanie prymatu współpracy z klientem nad formalną umową, czy działające oprogramowanie ponad szczegółową dokumentację. Nadto, właściwie na początku drogi nie znamy końcowego efektu założonego projektu, jego wartości, czy parametrów. Jednakże dobrze opisana procedura…

Czytaj więcej
TwitterFacebookLinkedInGoogle+