Call for papiers

word-document-150594_640

ODBIORCY

Konferencja jest skierowana do osób zajmujących się szeroko pojętym testowaniem i zainteresowanych tą tematyką; zarówno do praktyków testów, kierowników testów, jak i do testerów początkujących. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą poznać sprawdzone metody, a także osoby bardziej doświadczone, które chciałyby poznać sposoby pracy i porozmawiać z podobnymi do siebie ekspertami. W tym roku szczególnie serdecznie zapraszamy do zaprezentowania swoich pomysłów:

 • Wizjonerów z własnymi podejściami, doświadczeniami, wnioskami
 • Osoby zarządzające zespołami testowymi i potrafiące opowiedzieć o budowaniu zespołu oraz zarządzaniu ludźmi
 • Trenerów i mentorów budujących umiejętności miękkie
 • Osoby wdrażające projekty automatyzacji
 • Osoby wdrażające metodyki testowe i pragnące opowiedzieć o swoich doświadczenia
 • Osoby zajmujące się testami bezpieczeństwa, testami niefunkcjonalnymi, testami aplikacji na urządzenia mobilne i wbudowane

Zapraszamy też wszystkich innych, chcących podzielić się swoimi doświadczeniami w testowaniu – rozważymy każdy pomysł.

KOMITET PROGRAMOWY

 • Przewodniczący: Karolina Zmitrowicz –  Quale magazine
 • Sebastian Małyska – Genesys Telecommunication Laboratories / SJSI
 • Maciej Chmielarz – IVONA Software
 • Krzysztof Chytła – Dolby
 • Dariusz Duleba – Genesys Telecommunication Laboratories
 • Bartłomiej Prędki – Credit Suisse
 • Maciej Zaborowski – WarszawQA

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE

Konferencja ma umożliwić przekazanie wiedzy, doświadczeń, informacji pomocnych w testowaniu i zapewnianiu jakości, gwarantujących uzyskanie i utrzymanie wysokiej jakości aplikacji i systemów IT. Możliwe jest przedstawianie wypracowanych przez siebie lub swoją organizację dobrych praktyk lub narzędzi wspomagających testowanie.

Podstawowym założeniem konferencji jest jej mocny wymiar praktyczny.

Preferowana tematyka w podziale na zagadnienia:

 • Automatyzacja testów
 • Metodyki
 • Narzędzia i techniki
 • Testy niefunkcjonalne (wydajności, użyteczności itp.)
 • Testy aplikacji mobilnych, wbudowanych i krytycznych ze względu na bezpieczeństwo
 • Trendy i inspiracje
 • Zarządzanie jakością i testami
 • Zarządzanie zespołem/umiejętności miękkie

FORMA WYSTĄPIEŃ

Wystąpienia przewidziane są w następujących formach:

 • Prezentacja – czas trwania 45 minut (w tym czas na Q&A)
 • Seminarium (Tutorial ) – czas trwania 90 minut
 • Warsztat – czas trwania 240 minut
 • Panel dyskusyjny (krótki) – czas trwania 45 minut
 • Panel dyskusyjny (długi) – czas trwania 90 minut

W każdej formie wystąpienia należy uwzględnić czas na podsumowanie.

W przypadku form wystąpień opierających się na prezentacjach, prosimy o dostosowanie rozmiaru prezentacji i dodatkowych materiałów multimedialnych do czasu przewidzianego na wystąpienie.

Do prezentacji można załączyć dodatkowe materiały uzupełniające, które zostaną umieszczone wśród elektronicznych materiałów konferencyjnych oraz na stronach konferencji do pobrania.

W przypadku wystąpień wymagających zaangażowania i pracy własnej uczestników, prosimy o wskazanie materiałów, które należy przesłać uczestnikom przed rozpoczęciem konferencji.

Prelegenci proszeni są o przygotowania artykułu opartego na swojej prelekcji, o objętości 4-10 stron w formacie A4. Artykuły zostaną opublikowane w formie materiałów pokonferencyjnych w magazynie tematycznym.

HARMONOGRAM

 • 1  maja 2015 –otwarcie rejestracji zgłoszeń na http://openconf.sjsi.org/
 • 2 czerwca 2015 – zamknięcie rejestracji zgłoszeń

Zgłoszenie powinno zawierać:

  • Dane osobowe i kontaktowe prelegenta oraz notkę biograficzną
  • Rozszerzony abstrakt planowanego wystąpienia, zawierający opis podstawowych tez
  • Uzasadnienie wartości zgłoszenia (cel, unikalność, korzyści dla uczestnika)
  • Kategoria zgłoszenia (prezentacja, tutorial itp.)
  • Kategoria tematyczna zgłoszenia
  • Określenie poziomu prezentacji (początkujący, średniozaawansowany, zaawansowany)
  • Referencje do wystąpień publicznych prelegenta

Treść zgłoszenia powinna być zgodna z załączonym wzorem, który należy następnie załączyć do zgłoszenia w openconf’ie.

Zgłoszenie na Testwarez 2015:

adobe-24943_640                  word-document-150594_640

Zgłoszenia oceniane są przez Komitet Programowy. Członkowie Komitetu nie znają personaliów autorów ocenianych zgłoszeń.

 • 30 czerwca 2015 – przekazanie wstępnych uwag do zgłoszeń
 • 1 lipca czerwca – 15 sierpnia  2015 – czas na ustosunkowanie się do uwag Komitetu Programowego przez autorów zgłoszeń
 • 15 sierpnia 2015 – akceptacja zgłoszonych propozycji wystąpień (Komitet Programowy)
 • 15 września 2015 – termin nadesłania ostatecznych wersji prezentacji oraz artykułów tematycznych

UWAGI DODATKOWE

 • Prelegenci uzyskują prawo do bezpłatnego uczestnictwa w całej konferencji oraz pokrycie kosztów noclegu prelegenta w pokoju dwuosobowym w wybranym przez organizatora hotelu.
 • Przesłanie prac stanowi równoznaczne nadanie im licencji CC-BY (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/)
 • Wystąpienia będą nagrywane i zostaną udostępnione on-line po konferencji
Tagged under:
TwitterFacebookLinkedInGoogle+