Biała skrzynka, czarna skrzynka… szara skrzynka? Czy szara skrzynka istnieje?

Karolina[1]Justyna[1]

 

 

 

 

Wśród olbrzymiego przyrostu i wymiany informacji w świecie pędzącym do
przodu o petabajty danych dziennie, raz po raz pojawiają się trendy. Czasem
rewolucjonizują one daną dyscyplinę, a czasem są “jedynie” dobrym
tematem do branżowych rozmów przy piwie. Na nowe trendy nie jest
odporna również dziedzina testowania oprogramowania. Jednym z takich
“nowości” i trendów jest “testowanie szaroskrzynkowe” (“grey/gray box
testing”), który to temat chcemy poruszyć w naszym panelu dyskusyjnym.
Uczestnicy panelu będą mieli szansę odświeżyć swoją perspektywę na
codziennie obowiązki, pozyskać argumenty do rozmów z kolegami i
koleżankami w swoich zespołach, a także skompletować model i strategię
testowania najlepiej pasującą do ich projektów.
Przedstawienie technik grey-box testing oraz dyskusja z pewnością otworzą
umysły uczestników i zachęcą do zredefiniowania myślenia binarnego o
technikach (binarnego czyli w kategorii „albo white box albo black box”).
Trend, o którym chcemy rozmawiać wpisuje się w popularyzujące się
podejścia “blended” (mieszane), które zdają się najlepiej przystosowywać ich
użytkowników do szybko zmieniającego się świata wymagającego prędkiego
dostosowywania się do warunków – czy to będzie projekt informatyczny, czy
też sytuacja rynkowa.
Mamy 3 główne cele, jakie uznajemy za wartościowe przy naszym panelu:

1.Redefinicja myślenia o technikach. Podczas panelu chcemy poddać
dyskusji wątki związane z technikami i podejściem do testowania, jako że
pojęcie i wyłaniające się wyznaczniki “testowania szaroskrzynkowego”
podkopują ugruntowane pojęcia testowania czarno- i białoskrzynkowego.
Chcemy poznać podejście i opinie uczestników do tego trendu.

2.Relacje w zespole i z programistami przy okazji grey-box testing. Chcemy
też zrewidować jak uczestnicy postrzegają swoją rolę i kompetencje w
zespołach oraz jaki mają stosunek do programistów a jaki programiści do
nich – gdyż testowanie białoskrzynkowe dotyka dosłownie kwestii tworzenia
kodu i dotyczy podglądu pracę programisty. Zaś testy szaroskrzynkowe o
takie praktyki zahaczają.

3.Strategia testowania i dobór technik. Zakładamy, że uczestnicy naszego
panelu zdobędą dla siebie wartościowe wnioski powstałe z konfrontacji
podejść oraz propozycji patrzenia na dobór technik i metodologii według
podejścia “blended” (a zatem z wzięciem pod uwagę grey-box testing).
Każdy powinien odnaleźć dla siebie interesujące spostrzeżenia, które
pomogą mu lepiej obmyślić strategię testowania dla swoich projektów.
W szczególności prelegentki mają nadzieję wspólnie z uczestnikami
wypracować odpowiedzi na następujące pytania:
 Czym są te trzy rodzaje testów?
 Czy testy szaroskrzynkowe są sztucznym bytem czy niezależnym
rodzajem?
 Jakie trzeba mieć kompetencje, żeby korzystać z omawianych grup
technik?
 Czy tester powinien rozwijać swoje kompetencje w obu podejściach,
czy może specjalizować się tylko w jednym z nich, o ile w zespole są
członkowie o komplementarnych umiejętnościach?
 W jakich sytuacjach każda z grup technik się najlepiej sprawdza, a w
jakich najgorzej? (jako zmienną warto rozważyć fazę testowania, typ
i poziom testów, rodzaj aplikacji)
 Czy w projekcie można zdecydować się tylko na jedno z tych
podejść, czy należy je uzupełniać?
 Czy testy szaroskrzynkowe, jeśli uznać ich wyróżnienie za sensowne, są odpowiedzią na wady podejść czarno- i białoskrzynkowych i należy je w zupełności zastąpić tym nowym podejściem? Czy może w dalszym ciągu należy dobierać
odpowiednią technikę do danej sytuacji?
 Czy tester białoskrzynkowy jest jeszcze testerem?
 Jaka jest rola programisty w omawianych podejściach do testowania?
 Jak zmienia się rola testera w tworzeniu oprogramowania w
zależności od przyjętego podejścia?
Jesteśmy pewne, że zachęcimy uczestników do barwnej, ale i merytorycznej
dyskusji i w związku z tym planujemy stworzyć na jej podstawie szkic
raportu o podejściu osób związanych z testowaniem oprogramowania
(jesteśmy świadome, że na sali mogą pojawić się zarówno testerzy manualni,
jak i managerowie testów czy analitycy) do strategii testowania i doboru
technik oraz potrzebnych kompetencji by je realizować. Mamy nadzieję, że
organizatorzy dostrzegą w tym wartość i zechcą podjąć współpracę w tym
temacie – jest to propozycja.
Nasz temat wpisuje się w takie kategorie tematyczne, jak zarządzanie
jakością, testami, zespołem i ryzykiem, DevOps, rozwój testera oraz
metodyki, techniki i dobre praktyki.

Tagged under:
TwitterFacebookLinkedInGoogle+